Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

kreska-groteska
2119 7fb4 500
Reposted frommachinae machinae viaHypothermia Hypothermia
2895 e857

gifsboom:

Friendship on three!

(via Killjoytshirts)

Reposted fromsuperlog superlog viaHypothermia Hypothermia
kreska-groteska
2549 561b
Reposted fromkaiee kaiee viaHypothermia Hypothermia
kreska-groteska
Reposted fromgruetze gruetze viaschaaf schaaf
kreska-groteska
7732 5385 500
Reposted fromMtsen Mtsen viaschaaf schaaf
kreska-groteska
4090 be95 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viaschaaf schaaf
kreska-groteska
2817 d148
Reposted fromGIFer GIFer viaschaaf schaaf
kreska-groteska
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
kreska-groteska
Reposted fromFlau Flau viahagis hagis
kreska-groteska
2256 c752 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 10 2018

kreska-groteska
1263 3ca1 500
Reposted fromzciach zciach viacorvax corvax
kreska-groteska
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
1037 5933 500

durnesque-esque:

clarinetnerd17:

Do I…. Do I use my instrument for this?

I mean, it’d be 10,000x funnier if the clarinet player assigned just stood up and started screaming.

kreska-groteska
Reposted fromfungi fungi viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
A z pustką, którą w sobie nosisz, gdzie do tej pory zaszłaś?
— Licia Troisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAgnya Agnya
kreska-groteska
0404 c17e
Reposted fromsavatage savatage viaAgnya Agnya
kreska-groteska
9937 9b41
Reposted fromVegelus Vegelus viaAmericanlover Americanlover
kreska-groteska
3430 ef3c 500
Reposted fromrichardth richardth viaAmericanlover Americanlover
kreska-groteska
1189 6208 500
kreska-groteska
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl