Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

kreska-groteska
7888 63b1 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viaasparagus asparagus
kreska-groteska
0629 6d54
kreska-groteska
1291 4cf1
Reposted fromGIFer GIFer viay-xcv-y y-xcv-y
kreska-groteska
1314 eece 500
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viay-xcv-y y-xcv-y
kreska-groteska
4132 7253
Reposted fromkaiee kaiee viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
5540 d7fa
Reposted fromtfu tfu viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
2621 e4a6
kreska-groteska
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
1134 3ed3
Reposted frompapaj papaj viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
6781 5678 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
6160 6430 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu
kreska-groteska
3964 351f 500
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viarosalie rosalie
kreska-groteska
5545 554a
Reposted fromtfu tfu viaLuukka Luukka
kreska-groteska
5526 1402 500
Reposted fromoll oll viameem meem
kreska-groteska
4422 959a 500
Reposted fromgruetze gruetze viameem meem
kreska-groteska
6903 df25 500
Reposted fromhagis hagis
kreska-groteska
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaslodziak slodziak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl