Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

kreska-groteska
3652 f174 500
Reposted fromqb qb
kreska-groteska

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
2809 b96f
Reposted fromfelicka felicka viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
1753 8d0e 500
kreska-groteska
3849 1fa7
Reposted fromtfu tfu viay-xcv-y y-xcv-y
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viakonwalia konwalia
kreska-groteska
2917 3e87 500
Reposted fromohwhat ohwhat viadeepbluex deepbluex
kreska-groteska
kreska-groteska
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
kreska-groteska
Uczyłem się zacinać ostro zęby, aby serce nie wyskoczyło mi z piersi.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaLuukka Luukka
kreska-groteska
Ja nigdy nie będę mówił słuchaczom, jak mają interpretować piosenki. Nie interesuje mnie, co czuła Tori Amos pisząc daną piosenkę, bo w momencie, kiedy jej słucham, ona jest moja. Nie Tori. Jakie mamy prawo śmiać się z młodej dziewczyny, która słucha Feela, jeśli te piosenki są dla niej bardzo ważne?

Nie będzie mi przykro, jeśli ktoś będzie się śmiał z piosenki „Żaba tonie w betonie”, która dla mnie jest smutną piosenką o miłości. Nie o to chodzi. I mówiąc ogólnie, sztuka nie może być przeintelektualizowana, tak jak nie chodzi o to, by traktować ją niepoważnie. Trzeba tylko uważać z interpretacją i szufladkowaniem, dla kogo są dane emocje. Sztuka jest wolnością, nie służy temu, by ograniczać ją barierami.
— Czesław Mozil w rozmowie z Joanną Jałowiec (a Szymborska napisała kiedyś nową maturę z polskiego, zinterpretowała swój własny wiersz i zgodnie z kluczem dostała 67%)
Reposted fromyouthless youthless viaLuukka Luukka
kreska-groteska
2618 6b55
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaLuukka Luukka
kreska-groteska
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viaLuukka Luukka
kreska-groteska
8415 9680
Reposted fromzciach zciach viaLuukka Luukka
kreska-groteska
3996 794b 500
Reposted fromkaiee kaiee viaTamahl Tamahl
kreska-groteska
2152 52fc 500
Reposted fromsiara siara viaLuukka Luukka
kreska-groteska
kreska-groteska
kreska-groteska
0670 e4ad 500
Reposted fromoll oll viaLuukka Luukka

June 17 2017

kreska-groteska
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl