Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

kreska-groteska
3636 df54 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaHypothermia Hypothermia
kreska-groteska
3527 a9de
Reposted fromgplyr gplyr viaHypothermia Hypothermia
8909 01db 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaKerisha Kerisha
kreska-groteska
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromfindmyway findmyway viairmelin irmelin
kreska-groteska
5229 bdff
Reposted fromnazarena nazarena viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska

"W depresji smutek nachodzi człowieka bez uchwytnej przyczyny. Jakby za przekręceniem kontaktu wszystko gaśnie, świat traci swą barwę, przyszłość zmienia się w czarną ścianę nie do przebicia, a przeszłość - w pasmo ciemnych wydarzeń obciążających chorego poczuciem winy. Znika normalna energia życiowa, każda decyzja staje się wyjątkowo trudna, najbłahsze sprawy urastają do problemów, których niepodobna rozwiązać. Przed chorym piętrzą się trudności jak niebotyczne góry. Trzeba mieć dużo wyobraźni i zdolności wczuwania się, by wejść w świat depresyjny. A trzeba jednak wejść w ten świat, aby choremu naprawdę pomóc."

Fragment z książki "Melancholia" Antoni Kępiński

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
kreska-groteska
0613 55d3 500
Reposted fromnoaction noaction viaschaaf schaaf
kreska-groteska
0113 6591
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaschaaf schaaf
kreska-groteska
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaschaaf schaaf
2467 0557 500
kreska-groteska
1636 abac 500
Reposted fromnoaction noaction viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
kreska-groteska
4700 214f
Reposted fromnoaction noaction viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
kreska-groteska
kreska-groteska
6721 5405 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
kreska-groteska
Humans of late Capitalism
Reposted fromfightling fightling viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
6514 537e 500
Reposted frombrumous brumous viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
kreska-groteska
6227 3ebe 500
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
kreska-groteska
Reposted fromFlau Flau viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
kreska-groteska
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadeepbluex deepbluex
kreska-groteska
1207 851d 500
Reposted fromseaweed seaweed viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl