Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

kreska-groteska
Reposted fromFlau Flau viaTamahl Tamahl
kreska-groteska
Reposted fromgruetze gruetze viaTamahl Tamahl

June 23 2017

kreska-groteska

"Na jednym dobrym słowie, jestem w stanie przeżyć około pół tygodnia".

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadeepbluex deepbluex
kreska-groteska
kreska-groteska
1204 84c1 500
rainy day
Reposted fromcats cats viasatyra satyra
kreska-groteska
Wielu ludzi nosi w sobie ukrytego potwora, chorobę, który wysysa im krew, który ich pożera, rozpacz, która gnieździ się w ich nocy. Oto człowiek, który nie różni się od innych, chodzi, porusza się, i nikt nie wie, że ma w sobie tego straszliwego pasożyta - boleść stuzębną, która żyje w tym nieszczęśniku i zabija go. Nikt nie wie, że ten człowiek to topiel. Jest spokojny, ale bez dna. Od czasu do czasu niezrozumiałe drżenie przebiega po powierzchni; pojawia się jakaś zmarszczka, znika, pojawia się znowu, tworzy się pęcherzyk powietrza, pęka. Niby to nic, w istocie to rzecz straszliwa: oddech nieznanej bestii.
— Wiktor Hugo
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viadeepbluex deepbluex
kreska-groteska
7164 691d 500
Reposted fromssozs ssozs viaKladderadatsch Kladderadatsch
kreska-groteska
1857 803f 500
Reposted fromennomane ennomane viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
9290 973c
Reposted fromsosna sosna viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
Reposted fromFlau Flau viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
3369 793f 500
Reposted fromteijakool teijakool viaponurykosiarz ponurykosiarz

June 22 2017

kreska-groteska
0032 5daf
Reposted fromgainaxing gainaxing viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
kreska-groteska
1307 2567
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
1045 01ae
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viakonwalia konwalia
kreska-groteska
Reposted fromSirenensang Sirenensang viaLuukka Luukka
kreska-groteska
9001 1ee5
Reposted fromTenSigis TenSigis viaLuukka Luukka
kreska-groteska
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaLuukka Luukka
kreska-groteska
Reposted fromtgs tgs viaLuukka Luukka
kreska-groteska
9180 7fed
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl