Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

kreska-groteska
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
kreska-groteska
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viaxannabelle xannabelle
kreska-groteska
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viaxannabelle xannabelle
Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)
kreska-groteska
2689 d0d1
Reposted fromNoiza Noiza viahornypigeon hornypigeon
6600 9b44 500

hasunohime:

Fucking PREACH

Reposted fromfamouslastnerds famouslastnerds viaTamahl Tamahl
0244 6121 500

widewalls-artmagazine:

Artist Saint Hoax Photographs Politicians Packaged in Meat Trays

More examples of brilliantly bizarre art :  http://www.widewalls.ch/disgusting-art-grotesque-art/

Reposted fromsimonsayer simonsayer
kreska-groteska
6614 ae09 500
Reposted fromvanitaas vanitaas viaaniuszka aniuszka
kreska-groteska
kreska-groteska

--c3o on Twitter
Reposted frommetalab metalab viaaniuszka aniuszka
kreska-groteska
3336 2c11
Reposted fromPoranny Poranny viaaniuszka aniuszka

April 23 2017

kreska-groteska
kreska-groteska
9219 ed40 500
Reposted fromhagis hagis
kreska-groteska
kreska-groteska
9182 50bc 500
Reposted fromhagis hagis viaSzczurek Szczurek
5359 b8ab

thebeeblogger:

i-blame-the-bbc:

#savethebees

that is so cool!!

kreska-groteska
5339 02c0
Reposted fromyanek yanek vianieprzytomny nieprzytomny

April 22 2017

kreska-groteska
Minęło wiele miesięcy,
ale mnie nic nie minęło.
— Edward Stachura
Reposted fromwetryagain wetryagain viaxannabelle xannabelle
kreska-groteska
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viaxannabelle xannabelle
kreska-groteska
7697 613c 500
Reposted fromqb qb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl