Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

kreska-groteska
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viamr-absentia mr-absentia
kreska-groteska
4235 c48b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
6773 347c
Reposted fromkotagata kotagata viaponurykosiarz ponurykosiarz
kreska-groteska
7423 9207
Reposted fromtfu tfu viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
kreska-groteska

September 14 2017

kreska-groteska
2241 4075 500
Reposted fromkaiee kaiee viaaniuszka aniuszka
kreska-groteska
Reposted fromgruetze gruetze viaaniuszka aniuszka
kreska-groteska
Reposted fromgruetze gruetze viaaniuszka aniuszka
kreska-groteska
4764 8367
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000 viaaniuszka aniuszka
kreska-groteska
2291 51c4 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viaaniuszka aniuszka
kreska-groteska
7766 10a9 500
Reposted fromtfu tfu viaaniuszka aniuszka
kreska-groteska
4278 85f9 500
Reposted fromministerium ministerium viaSzczurek Szczurek
2807 7043 500

Shigeru Komatsuzaki, ‘Space train,’ 1981.

kreska-groteska
Reposted fromgruetze gruetze viaaniuszka aniuszka
kreska-groteska
Reposted fromgruetze gruetze viaaniuszka aniuszka
kreska-groteska
9190 0f5d 500
Włóczykij i paszczak
Reposted fromUbik Ubik viaaniuszka aniuszka
kreska-groteska
Reposted fromkrzysk krzysk viaaniuszka aniuszka

September 13 2017

kreska-groteska
6718 df47
Reposted fromtfu tfu viajanuschytrus januschytrus
kreska-groteska
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viajanuschytrus januschytrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl