Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

kreska-groteska
6170 053d
Reposted fromprostorwesztica prostorwesztica viaPotatos Potatos
kreska-groteska
Reposted frombluephoenix bluephoenix viatvc15 tvc15
kreska-groteska
kreska-groteska
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatzar tzar

September 24 2016

kreska-groteska
0793 169b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaslodziak slodziak
kreska-groteska
7320 7a8c 500
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze
kreska-groteska
Reposted frompjoter pjoter viazelbekon zelbekon
kreska-groteska
kreska-groteska
7002 924c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakotfica kotfica
kreska-groteska
Słowa staniały. Rozmnożyły się, a straciły na wartości. Są wszędzie. Jest ich za dużo. Mrowią się, kłębią, dręczą jak chmary natarczywych much. Ogłuszają. Tęsknimy więc za ciszą. Za milczeniem. Za wędrówką przez pola. Przez łąki. Przez las, który szumi, ale nie ględzi, nie plecie, nie tokuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromsercowisko sercowisko viakotfica kotfica
kreska-groteska
Unikam ludzi, którzy bezczelność mają za odwagę, delikatność za tchórzostwo, a milczenie jako niewiedzę.
— Khalil Gibran
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viakotfica kotfica
kreska-groteska
[...]  jeśli potrafisz na dawny ból spojrzeć inaczej to znaczy, że udało Ci się uwolnić.
— Marta Kostrzyńska
kreska-groteska
9330 8318 500

medusick:

this is so wholesome 

Reposted fromnepotism nepotism viakotfica kotfica
kreska-groteska
8494 bb0b
Reposted fromgrutas grutas viaxvou xvou
kreska-groteska
Szczęście jest kwestią dyscypliny.
— Sándor Márai "Dziennik"
Reposted fromfakeplastictrees fakeplastictrees viaxvou xvou
kreska-groteska
Takie proste, a tak cieszy :)
Reposted fromdarek darek viasucznik sucznik
kreska-groteska
7072 c657
Reposted frombudas budas viasucznik sucznik
kreska-groteska
Przyszła jesień :D
Reposted fromAdejln Adejln viasucznik sucznik
kreska-groteska
7574 ab72 500
Reposted fromsargon sargon viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl