Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2017

kreska-groteska
Według moich obserwacji, przeciwności życiowe, poza rzeczywistymi katastrofami, powtarzają się dość monotonnie; on albo ona są niewierni albo znudzeni, praca przestaje dawać zadowolenie, tracą również kształt rozbuchane ambicje i marzenia, czas szybko robi się coraz krótszy, rodzina zachowuje się w sposób niezrozumiały i przerażający, przyjaźń mimochodem ulega zatarciu, człowiek zajmuje się gorączkowo rzeczami bez znaczenia, podczas gdy to, co nie do naprawienia toczy się nieodwracalnym trybem; szarpie cię poczucie obowiązku i winy, a wszystko razem zostaje nazwane dość mętnie lękiem, udręką, której na ogół nie zdążasz albo nie masz odwagi zdefiniować.
— Tove Jansson w opowiadaniu "Podróż z małym bagażem".
Reposted frommhsa mhsa viacoldwater coldwater
kreska-groteska
Nie można pozwolić, żeby cudze przekonania i wyobrażenia kierowały naszym życiem. Kłócą się z naszymi. W kwestii własnego szczęścia trzeba być egoistą.
— Rozmowy Fernandy Pivano z Charlesem Bukowskim pt. „Śmieję się z bogami”
Reposted frommhsa mhsa viacoldwater coldwater
kreska-groteska
Oddałabym nie wiem co, żeby mi to przeszło i żeby mnie cokolwiek zaczęło znowu obchodzić, żeby mi się coś chciało(…) Nie mogę sobie wyobrazić, że w ogóle będzie jakiś dalszy ciąg. Nie wiem co ze sobą zrobić.
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromtobeyourself tobeyourself viacoldwater coldwater
kreska-groteska
Nasze zachowania względem siebie to pasmo niezręczności. Dłubiemy sobie nawzajem w sercach, w oczach, w wątrobach, straszymy się, sprawdzamy, przewiercamy na wylot. Duchowa strona człowieka nie podlega żadnej ochronie. To aż śmieszne: na robienie zwykłych domięśniowych zastrzyków trzeba mieć specjalne pozwolenie, ale majsterkować przy duszy ludzkiej może praktycznie każdy, kto zechce...
— A. Osiecka
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viacoldwater coldwater
kreska-groteska
Nieważne czy kot
czarny czy biały,
ważne że JEST.
— Franciszek J. Klimek – Koty są dobre na wszystko
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacoldwater coldwater
kreska-groteska
Ty mnie już oczywiście nie pamiętasz. A ja przez te wszystkie chwile nie przestawałem myśleć o Tobie.
— Marek Hłasko
Reposted fromplayinglove playinglove viacoldwater coldwater
kreska-groteska
Nie do wiary, jaki świat jest duży i jak z tego nic nie wynika.
— Lem Mrożek Listy, str.78
kreska-groteska
Reposted fromhairinmy hairinmy viacoldwater coldwater
kreska-groteska
Rozczarowania trzeba palić, a nie balsamować.
— J. Żulczyk
kreska-groteska
9272 b3aa
Reposted fromlittlestories littlestories viacoldwater coldwater
kreska-groteska
6593 4828
1443 7e5f 500
Reposted fromtwice twice viacoldwater coldwater
kreska-groteska
Nie ma w mojej biednej głowie ani jednej oczywistości.
— Edward Stachura
Reposted from61sekund 61sekund viacoldwater coldwater
kreska-groteska
7098 bc18
Reposted fromscorpix scorpix viacoldwater coldwater
kreska-groteska

14cats:

Art 101: Artists you should know

6921 2c34

afroui:

Sylvia Plath

Reposted fromunityofmulti unityofmulti viacoldwater coldwater

January 14 2017

kreska-groteska
kreska-groteska
8760 ef20 500
my mind.
Reposted frommozaiczna mozaiczna viacorvax corvax
kreska-groteska
5673 b40b
Reposted fromMilcatopy Milcatopy vialenka024 lenka024

January 13 2017

kreska-groteska
SESJO ODEJDŹ
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl