Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2016

kreska-groteska
8222 cfb6
Reposted fromsquall squall viapetronela petronela
kreska-groteska
1352 a2e6 500
Reposted fromboobiescake boobiescake
kreska-groteska
4874 5694 500
Reposted fromsquall squall viapetronela petronela

August 19 2016

kreska-groteska
9973 6cae
Reposted fromfungi fungi viackisback ckisback
kreska-groteska
8962 f51a

f.r.i.e.n.d.s | text posts

kreska-groteska
4517 b284
Reposted fromkjuik kjuik
kreska-groteska
3295 0619 500
Reposted frompannamarple pannamarple viapetronela petronela
kreska-groteska
3290 3b97 500
Reposted fromfungi fungi viavogel vogel
kreska-groteska
Dopóki nie podjąłeś decyzji i jeszcze się wahasz to jednocześnie nie dajesz z siebie 100%. Jesteś tym facetem, który na autostradzie jedzie lewym pasem 50 km/h i nie dość, że sam nie czerpie przyjemności z jazdy, to jeszcze wkurwia wszystkich dookoła.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxvou xvou
kreska-groteska
3582 beca 500
Reposted fromgabor gabor viavogel vogel
kreska-groteska
kreska-groteska

Ślubuję pomagać ci, kochać życie, tulić cię z czułością i mieć cierpliwość, której potrzeba w miłości. Mówić gdy słowa są potrzebne i milczeć wspólnie, gdy nie są. Zgadzać się na niezgodę, na tort czekoladowy i grzać się ciepłem twojego serca, które zawsze będzie mi domem.

Ślubuję kochać cię namiętnie pod każdą postacią, teraz i na zawsze ślubuję i nigdy nie zapomnieć, że jest to miłość mojego życia i zawsze czuć w najgłębszych zakamarkach duszy, że niezależnie od wyzwań losu, które mogą nas rozdzielić, będziemy zawsze potrafili do siebie wrócić.

Reposted fromlumincescence lumincescence viairmelin irmelin
kreska-groteska
0169 c786
Reposted fromPlonk Plonk
kreska-groteska
sucharek
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
kreska-groteska
4914 c38c 500
Reposted fromcontroversial controversial viasucznik sucznik

August 18 2016

kreska-groteska
Reposted fromHeadbanger Headbanger viaaniuszka aniuszka
kreska-groteska
Reposted fromdankmemes dankmemes viajeyjeyjey jeyjeyjey
kreska-groteska

Reposted fromDevikitsu Devikitsu viaKciukWzupie KciukWzupie
kreska-groteska
Od ilu ludzi będzie trzeba się jeszcze odzwyczaić ?
— no właśnie ..
Reposted fromjestematerie jestematerie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl