Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

kreska-groteska
Reposted fromFlau Flau vianieprzytomny nieprzytomny

February 25 2017

kreska-groteska
7479 7390
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaSzczurek Szczurek
kreska-groteska
2755 e9e4
Reposted frommisza misza viaalen alen
kreska-groteska
"You’ve been in a happy relationship with your wife for more than 20 years…it’s a rare thing in the Showbiz, so, what is your secret?"
Reposted frommikkelsen mikkelsen viaxannabelle xannabelle

February 24 2017

kreska-groteska
4603 5e89
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarosalie rosalie
kreska-groteska
Pamiętaj, że ludzie są zawistni głównie wtedy, gdy czują, że mogliby spokojnie znajdować się na twoim miejscu, tyle tylko, że zaprzepaścili swoją szansę. A przynajmniej wydaje im się, że zaprzepaścili.
— Dwadzieścia siedem snów
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaxannabelle xannabelle

February 23 2017

kreska-groteska
1351 c405
Reposted fromstrangeee strangeee viaxannabelle xannabelle
kreska-groteska
2695 3065
Reposted fromSzczurek Szczurek
kreska-groteska
8201 b7dd
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viapolaczetto polaczetto

February 22 2017

kreska-groteska
6759 54e4
Reposted fromhepke hepke viaTamahl Tamahl
kreska-groteska
They wanted to shoot me making games on local TV. I couldn't resist.

Reposted fromNeutrum Neutrum viaMuska Muska
kreska-groteska
kreska-groteska
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viaxannabelle xannabelle
kreska-groteska
7589 3df9
Reposted fromjasminum jasminum viarosalie rosalie

THINGS I LIKE

  • when people use my name in conversation
  • when people say “this reminded me of you!”
  • when people remember little things i say/do
  • when people genuinely thank me for things i’ve done for them
  • when i think of the same thing at the same time as someone else and you give each other the look
Reposted fromDeanWinchesterrr DeanWinchesterrr viarosalie rosalie
kreska-groteska
8909 3b75
Reposted fromiamstrong iamstrong viameem meem
kreska-groteska
Zupa zawsze była dla mnie czymś więcej niż stroną z fajnymi obrazkami. Była pamiętnikiem. Przyjacielem, którego nie miałam. Psychologiem. Pomocą. Terapią. Między zwykłymi wzmiankami z mojego życia było tu wiele uczuć, które można było odczytać między wierszami.  Przemyślenia o życiu, moje własne twory artystyczne, które na tamtą chwilę wydawały mi się genialne, historia nieszczęśliwej miłości, która mnie zniszczyła, problemy życia codziennego, opowieści o tym, jak wykorzystał mnie mój były przełożony, fałszywi przyjaciele, którzy mnie zranili, przygodny seks, którego zawsze żałowałam na drugi dzień, moje zmagania z depresją. A także te piękne i zabawne momenty, które mi się przytrafiły, jak np. odkamienianie czajnika o północy w szalonym tańcu do "Locked out of heaven" z butelką wina w ręku, zdjęcia z podróży, które przyspieszały tętno i sprawiały, że czułam, że żyję, historie pięknych przyjaźni, które nawiązały się zupełnym przypadkiem.  I Wasze reposty i reacty, dzięki którym miałam poczucie, że nie jestem w sama w tym, co myślę i odczuwam. Nie chciałabym nigdy o tym zapomnieć, bo to uczyniło mnie tym kim jestem. Nie chciałabym nigdy przestać czuć. 
— wróci to wróci, nie wróci - też dobrze.
Reposted fromdepresja depresja viaxannabelle xannabelle
kreska-groteska
Mamo, dlaczego mam taki chaos w głowie, skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxannabelle xannabelle
kreska-groteska
Reposted fromjasminum jasminum viaxannabelle xannabelle
kreska-groteska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl